Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kvalitet och servicenivå

Genom att utvärdera och satsa på skol- och förskolemåltidsverksamheterna ökar sannolikheten för bättre trivsel, miljö, leklust och skolresultat.

Positiv matupplevelse för gästen
Folkhälsonämnden ansvarar för Karlskoga och Degerfors kommuners kostverksamhet som tillhandahåller måltider anpassad efter olika gästgruppers behov och önskemål. Maten är ett medel att nå god och jämlik hälsa för kommunernas invånare, enligt Kommunfullmäktiges beslut i båda kommunerna.

Kostverksamheten följer kompletterande rekommendationer och myndighetskrav, lagar och förordningar, som rör kostverksamhet.

Kostverksamhet är en komplex verksamhet. Matglädje, näringsbehov, hygienregler, ergonomiförordningar, service och kundkontakter etc. ska tillgodoses. Detta förutsätter ett gott arbetsklimat och god laganda hos kostverksamhetens personal. Det förutsätter även ett gott och nära samarbete med företrädare för de olika verksamheterna, omsorg, utbildning och vård, där kostverksamheten är en del av helheten.

Uppdaterad 2016-05-17