Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Corona-information Vuxenutbildning & YH

Kommunens övergripande Corona-information>>öppnas i nytt fönster

INFORMATION FÖR VUXENSTUDERANDE

Vuxnas lärande - Ekeby

 • Undervisningen kommer att bedrivas via lärportalen Unikum, mail, Skype, brev och avstämningar över telefon och mail.
 • Undervisande lärare kommer dom närmsta dagarna att kontakta eleverna via Unikum eller brevledes hur arbetet kommer att fortgå.
 • Skoladministration och Studie- & yrkesvägledning kommer öppna upp med telefontider samt olika webbformulär i ett försök att upprätthålla verksamheten.
 • Skolledning nås enklast visa e-post.
 • Internetlänk till UNIKUM>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkeshögskolan & Yrkesvux

 • Elevinformation och undervisningen kommer att bedrivas via lärplattformen Its learning, Skype och avstämningar över telefon och mail.
 • En del praktiska arbete kommer att bedrivas i verkstadsmiljöerna och respektive undervisande lärare kommer ansvara för att informera eleverna om hur det ska gå till. Fåtal personer kommer vistas i lokalerna vid samma tidpunkt.
 • Internetlänk till Its learning>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskapens hus - Lärcentrum, samhällsorientering, tentor samt studielokaler

 • Universitetsstuderande kommer inte att kunna nyttja lokalerna utan studera hemma. Lärosäten har mer information i detta ärende.
 • Tentamen kommer inte att kunna genomföras.
 • Barnskötarna inom lärlingsvux kommer bedriva distansundervisning och praktik i den utsträckning som är möjligt. Läraren informerar aktuella elever om utvecklingen.
 • Studerande har ej tillgång till studielokaler och teknik på Kunskapens hus.
 • Personal på Kunskapens hus finns tillgänglig via e-post och telefon.

Uppdatering 9 juni

Vi kommer fatta beslut om höstens verksamhet under vecka 32. Information publiceras senast under vecka 33 på vår hemsida..

Vuxnas lärande - Ekeby

Undervisningen bedrivs fortfarande i distansform med inslag av träffar med mindre elevgrupper. Undervisande lärare informerar sina elever om planering under sommaren.

Prövningar

Mer information om höstens prövningar kommer under vecka 33.

Semestertider

Vuxnas lärande har semesterstängt vecka 28-31. Under denna tiden hänvisas alla ärenden till kommunens Servicecenter, Katrinedalsgatan 4.

 

Uppdatering 25 mars

Vuxnas lärande - Ekeby

Nationella prov

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni.

Det innebär att annonserade datum för nationella prov i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska under maj månad tas bort. Kurserna genomförs utan nationellt prov.

Prövningar

Prövningar under våren är inställda och ersättningar som personer har betalat in för prövningar kommer att återbetalas i början av nästa vecka.

Telefontider skoladministratörer

Telefontider till Vuxnas lärandes administratörer, under perioden då skolans lokaler är stängda, är tisdag-fredag kl. 09.30-12.00.

 • Maria Eriksson 0586-61546
 • Anna Klintberg 0586-62168
 • Ann-Christine Knoblauch 0586-62010

SFI, Svenska som andraspråk, Vård-utbildningen

Undervisande lärare bedriver distansstudier via lärportalen Unikum, Skype och Teams m.m. Eleverna har kontakt med sin undervisande lärare i olika kanaler och detaljerad information kring upplägg och innehåll ges av undervisande lärare.


Yrkeshögskolan & Yrkesvux

Undervisande lärare har flyttat ut sin distansundervisning via lärplattformen Its learning. Det pågår kompetensutveckling och stöd till lärarna för att förbättra sin undervisning ytterligare.

En del praktiska moment och prov kommer att genomföras men det i mindre deltagarantal och på spridda tider. Undervisande lärare meddelar dag, tid och plats för sådana moment.

Kunskapens hus - Lärcentrum, samhällsorientering & distans

Verksamheten är stängd och internt arbete pågår. Personal som har stöttat distanselever inom grundläggande och gymnasial nivå arbetar med stöd via telefon och internet - skype/Zoom.us/whatsApp.

Barnskötarutbildning

Undervisande lärare har kontakt med eleverna via lärplattformen Unikum och andra kanaler.


Uppdatering 18 mars:

Vuxnas lärande - Ekeby

Under dagen har lärarna inom SFI, Sva grund, orienteringskurs och Vård-utbildningen förberett att påbörja distans- och fjärrundervisning via lärplattformen Unikum, Skype, telefon, mail och i vissa fall undervisningsmaterial som kommer att skickas hem.

Lärarna kommer under dom närmsta dagarna att kontakta och informera eleverna om vad och hur distansstudierna ska bedrivas.

Prövningar inom vuxenutbildningen har ställts in.

Yrkeshögskolan & Yrkesvux

Yrkeslärarna har under dagen arbetat med att samordna undervisningen inom utbildningarna samt tagit fram material för den fortsatta undervisningen. Detta kommer distribueras via lärplattformen Its learning.

Diskussion har pågått kring lösningar när det kommer till verkstadsförlagd utbildning. Respektive lärare kommer informera aktuella elever hur lösningen kring det kommer att vara.

Genomförande av LIA kommer att ske och eventuella förändringar av det ansvarar respektive lärare att informera eleverna om.

Kunskapens hus - Lärcentrum, samhällsorientering & distans

Under dagen har undervisningen inom samhällsorienteringen i regionen stoppats och uppstart av den är i dagsläget oklart.

Studenter inom universitet och högskola kommer att få genomföra sina studier utanför Kunskapens hus. Eventuella tentor har ställts in och personal har kontaktat studenterna.

Studiehallen för distanselever inom gymnasial nivå/Hermods har stängt. Distansmentor kan kontakta eleverna via telefon eller mail.

Prövningar inom vuxenutbildningen har ställts in.


Text

Uppdaterad 2020-06-09