Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Samhällsorientering i samverkan i Örebro län

Varje kommun är skyldig att erbjuda nyanlända och deras anhöriga samhällsorientering. Detta gäller även invandrare som sökt sig till
och bosatt sig i Sverige utom ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/-forskare.

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Centrala delar i samhällsorienteringen är att den ska omfatta minst 60 timmar, ge utrymme för dialog och reflektion samt kommuniceras på modersmål.

​Samhällsorienteringen innehåller åtta olika delar:

  1. Att komma till Sverige
  2. Att bo i Sverige
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  4. Individens rättigheter och skyldigheter
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  6. Att påverka i Sverige
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige
  8. Att åldras i Sverige


Samhällsorientering i samverkan i Örebro län

I Örebro län samverkar kommunerna Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro kommun för att erbjuda nyanlända samhällsorientering. Utbildningsverksamheten samordnas av ett gemensamt SO-kansli som har sitt säte i Karlskoga.

Det vanligaste sättet utbildningarna genomförs på är en dag i veckan under tio veckor i hemkommunen. Det förekommer också intensivutbildningar.

Uppdaterad 2019-04-10