Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Studiemedel

Viktig information från CSN

Fribeloppet inom studiemedlen tas bort under 2020 på grund av corona.Du får behålla studiemedel eller studiestartsstöd i Sverige om skolan är stängd.

Fribeloppet: Regeringen har meddelat att fribeloppet tas bort under 2020 för alla som studerar med studiemedel. Syftet är att underlätta för de studerande som nu går in och arbetar inom vården, samt att underlätta för de som blivit arbetslösa och nu vill börja studera.Fribeloppet reglerar hur stora inkomster en studerande får ha utan att studiemedlen påverkas. Om en studerande har inkomster över fribeloppet så har de inte rätt till lika mycket studiemedel.Genom att ta bort fribeloppet behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, under coronakrisen inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.Inte heller de som blivit arbetslösa på grund av coronakrisen och nu vill börja studera behöver oroa sig för att de tidigare inkomsterna ska påverka hur mycket studiemedel de kan få.Att fribeloppet tas bort för alla som studerar med studiemedel är en tillfällig ändring på grund av coronakrisen. Från och med 2021 ska de gamla reglerna börja gälla igen.Läs mer på CSN.se

Studiestartsstöd och studiemedel:Du får behålla dina studiemedel eller ditt studiestartsstöd även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Det gäller även om du inte kan studera för att du eller ditt barn inte får gå till skolan på grund av symtom på coronavirus. Under 2020 är fribeloppet tillfälligt borttaget för alla som studerar med studiemedel.Läs mer på CSN.se


Studier i SFI (Svenska för invandrare) är inte studiemedelsberättigade från CSN.

Alla övriga studier för vuxna, är gratis från 1 juli det år man fyller 20 år, och som bedrivs i kommunal eller statlig regi eller av folkhögskola, är studiemedelsberättigade med bidrag och lån från CSN.

Läs mer om studiemedel på csn.selänk till annan webbplats

Utbildningskontrakt, UBK

Ett utbildningskontrakt innebär att den sökande kan få det sk 'Högre bidraget' från CSN och är en överenskommelse mellan en ungdom i åldern 20-24 år, Arbetsförmedlingen och hemkommunen och kan aktualiseras av respektive handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kontraktet gäller för den tid den sökande ska läsa in gymnasiet på kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola och kan omfatta både grundskole- och gymnasiestudier men upphör när den sökande fyller 25 år.

Läs mer om det högre bidraget - Csn.selänk till annan webbplats

Studiestartsstöd från CSN

De blivande studerande som tillhör åldergruppen 25-56 år, har kort utbildningsbakgrund, varit inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande på heltid de senaste sex månaderna, inte har haft ersättning från CSN de senaste tre åren och ytterligare ett antal villkor kan vara aktuella för sk Studiestartsstöd.

Studiestartstödet är tänkt att fungera som ett startbidrag under de första 50 studieveckorna.

Ersättningen består enbart av en högre bidragsdel och går ej att kombinera med lån.

OBS! Regering och riksdag har beslutat att tillfälligt ändra några av villkoren för studiestartstödet samt utöka budgeten för stödet, påg grund av coronakrisen. Syftet är att underlätta för de som blivit arbetslösa under coronakrisen att börja studera, så att de åter ska kunna etablera sig på arbetrsmarknaden. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller fram till årsskiftet. För mer information om studiestartstödet se kontaktuppgifter här nedan i den blå rutan.

Läs mer om studiestartsstöd på Csn.selänk till annan webbplats

Kontakt vid Individuell studieplan

Ett inledande vägledningssamtal ska bokas med jobb- och utbildningssamordnare Mikael Sohl på Vuxenutbildningen, då en individuell studieplan ska planeras.

Mikael Sohl
E-post: mikael.sohl@karlskoga.se

Uppdaterad 2020-08-04