Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barn som leker vid en rutschkana

Lärlingsutbildning Barnskötare

Vill du arbeta med barn? Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Oftast arbetar du på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet.

Tillsammans med en förskollärare har du ansvar för en barngrupp på en förskola. Barnen kan vara i barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar skolan.

Denna utbildning ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt förskolans pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.

Som lärling får du lära dig ett nytt yrke direkt på arbetsplatsen. Upp till 30% av utbildningen genomförs i skolans lokaler och 70% av utbildningen sker direkt på en arbetsplats. Din utbildning planeras och genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på arbetsplatsen och lärare från vuxenutbildningen.

I utbildningen varvas teori och praktik och studierna sker både i grupp och enskilt. Studierna bedrivs på heltid och detta innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning i skolan.


Ansökningsperiod: 13 januari-24 januari 2020


Utbildningen startar: måndag 2 mars 2020

Utbildningen slutar: söndag 3 januari 2021

Studietid: 44 veckor (OBS! Inget studieuppehåll under sommaren)

Omfattning: Heltid

Poäng: 1100 poäng (gymnasienivå)


Registerutdrag

Alla som ska arbeta eller verka inom verksamheter som regleras av skollagen måste uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister. Registerutdraget måste uppvisas av den som blir antagen till utbildningen senast två veckor innan utbildningsstart,
alltså senast måndag den 17 februari.

Beställning av registerutdrag gör man via polisens hemsida, följ denna länk:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/länk till annan webbplats

Handläggningstiden hos polisen kan variera så den sökande bör beställa detta så snart som möjligt för att säkerställa att hen får handligen i tid innan utbildningen startar.Kurser som ingår i utbildningen

Kurskod:

Namn på kurs:

Poäng:

SOIETN0

Etnicitet och kulturmöten

100

GRUGRD0

Grundläggande vård och omsorg

100

HALHAL0

Hälsopedagogik

100

PEDKOU0

Kommunikation

100

PEDLÄR0

Lärande och utveckling

100

PEDMÄI0

Människors miljöer

100

PEDPEG0

Pedagogiskt ledarskap

100

SPCSPE01

Specialpedagogik 1

100

PEGPEA0

Pedagogiskt arbete

200

PEGSKP0

Skapande verksamhet

100

Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasialnivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången utbildning.

Utbildningen anordnas i samarbete mellan kommunerna Kumla, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Ljusnarsberg och Sydnärkes Utbildningsförbund. Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen.

Ansökan

Ansökan är stängd. Utbildningen pågår.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk. Har du läst kurserna via Komvux efter den 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Uppdaterad 2020-04-22