Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Karlskoga ska bli en cykelstad

Karlskoga kommun har antagit en cykelplan som ska hjälpa till att utveckla Karlskoga till en attraktiv cykelstad där det är lätt att välja cykeln som transportmedel.

Cykelns roll i trafiken har ändrats de senaste åren, vilket också gör att utvecklingen av en stad även behöver planeras utifrån cyklisternas behov. Den nyligen antagna cykelplanen fokuserar på att Karlskoga ska bli en stad där det är enkelt att välja cykeln istället för bilen. Det ska gå snabbt och vara trafiksäkert att ta sig fram på kommunens cykelvägar och barn och ungdomar ska på ett säkert sätt kunna cykla till skolan och fritidsaktiviteter.

Huvudcykelstråk med god framkomlighet

En viktig del i arbetet med att utveckla Karlskogas cykelvägnät är att dela in kommunens cykelvägar i olika kategorier för att tydliggöra standarden och skötselnivån på de olika sträckorna. Planen är att det ska det finnas huvudcykelstråk genom Karlskoga, där standarden och kraven på tillgänglighet är snäppet högre än på övriga cykelvägar i kommunen. Där ska det bland annat vara god sikt, bra belyst, avskilt från biltrafik och där stråken också kommer vara prioriterade vid snöröjning och sandupptagning.

Eftersom huvudcykelstråket prioriteras på flera olika sätt, så ska alla som cyklar känna en trygghet i att de här sträckorna har god framkomlighet året runt, säger Andreas Eriksson, miljösamordnare på Karlskoga kommun.