Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Dags att söka sommarjobb som spelar stor roll

Nu finns cirka 200 jobb att söka inom Karlskoga kommun, främst inom vård och omsorg. Alla som vill och uppfyller kraven är välkomna att skicka in sin ansökan. Men det gäller att skynda sig, för en del jobb går ansökningstiden ut redan sista februari. All information och länk till ansökan nås via kommunens hemsida.

För att få arbeta inom vård- och omsorgsområdet ska man ha fyllt 18 år och helst ska man också vara klar med en gymnasieutbildning men de som går omvårdnadsprogrammet välkomnas även om de inte är klara med sin utbildning. I alla sommarjobb är det viktigt att ha goda språkkunskaper så att man kan läsa, skriva och förstå svenska.

Det handlar mycket om kommunikation både när man pratar med människor och när man skriver ner och dokumenterar vad man gjort för insatser och då är det viktigt att man förstår varandra och att det inte sker några missförstånd, säger Jenni Laukkanen, enhetschef för bemanningsenheten, Karlskoga kommun.

Arbetet inom hemvård och vård- och omsorgsboenden består i att hjälpa den enskilde med det som personen inte klarar självständigt, till exempel personlig hygien, stöttning vid måltider, förflyttningar, medicintilldelning med mera. För att arbeta i hemvården krävs att man har körkort så att man kan ta sig till de som har hemtjänst runt om i kommunen.

Viktig hjälp i vardagen

– Att arbeta på kommunens vård- och omsorgsboende eller inom hemvåren är ett meningsfullt arbete där man får hjälpa människor och spela en viktig roll i deras vardag. För passa för arbetet och trivas behöver man tycka om att arbeta med människor och vara flexibel, berättar Jenni Laukkanen.

Sammanlagt 75 sommarvikariat finns inom område funktionsstöd. Dels handlar det om personliga assistenter som hjälper personen i deras hem och dels stödassistenter som har samma uppdrag fast på boenden för personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Ensamarbete är vanligt förekommande samt att arbetet främst är kvällar, helger och nätter.

När du arbetar hos oss får du en rolig utmaning där det ställs stora krav på din förmåga att motivera och stödja våra brukare i deras vardag utifrån deras behov, berättar Suzanne Lauri Haglén, bemanningsplanerare inom funktionsstöd, Karlskoga kommun.

Inom socialpsykiatrin finns tio sommarvikariat som habiliteringspersonal. Det innebär att ge stöd i vardagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar som bor på gruppboende. Kommunens kost- och städverksamhet har också tio sommarvikariat. Eftersom Karskoga kommun samarbetar med Degerfors innebär arbetet att man även ska kunna arbeta på olika orter i Degerfors kommun.