Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Kungörelse för kommunfullmäktige 2021-03-02

Tid: Tisdagen den 2 mars 2021, klockan 17:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Hotell Alfred Nobel

1. Information kommunfullmäktiges sammanträde 2021
2. Kommunfullmäktiges entlediganden och valärenden 2021
3. Frågor 2021
4. Interpellationer 2021
5. Inkomna motioner 2021
6. Information från revisorerna till kommunfullmäktige 2021
7. Motion om lokaler för distansarbete
8. Motion om modersmålsundervisning i förskolan
9. Karlskogaförslag ID5313 Bike park Karlskoga
10. Inkomna handlingar KF 2021-02-02
11. Äskande om tillfälliga ekonomiska medel till Socialnämnden
12. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskoga kommun
13. Investeringspolicy
14. Revidering av riktlinje för alkoholservering
15. Motion om att utreda och fatta beslut om att anställa kommunala ordningsvakter samt ansöka om paragraf 3 områden i Karlskoga
16. Motion om att utreda och fatta beslut om att starta projektet "Bli behörig till yrkesprogram i Karlskoga"
17. Karlskogaförslag ID5307 Discgolf
18. Inkomna handlingar KF 2021-03-02

Ärendelista och handlingar

Ärendelista såväl som samtliga handlingar finns till­gängliga på Kommunstyrelsens hus, kansliavdelningen, Katrinedalsgatan 2–4, Karlskoga.

Hela ärendelistan och handlingar finns på kommunens hemsida, karlskoga.se/kommunfullmaktige.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Välkommen!

Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträde: 97,0 MHz Cityradion.

Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande