Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ingen motordriven trafik på Värmlandsvägen nattetid

Medborgare i Karlskoga och då framför allt boende längs Värmlandsvägen har under en längre period upplevt störande trafik i centrum på kvälls- och nattetid, något som har eskalerat på senaste tiden. Men anledning av det stängs nu Värmlandsvägen, Kungsgatan och Bergsmansgatan av för genomfart med motordrivna fordon nattetid.

Observera!

Sedan den 18 juni är det tillåtet med motordriven trafik fram till klockan 03.00 på fredagar och lördagar.

Problematiken med nattlig trafik i centrum har under den senaste tiden eskalerat, vilket gör att Karlskoga kommun i samverkan med Polisen nu har beslutat att stänga av för genomfartstrafik med motordrivna fordon mellan 23.00-05.00 på sträckan mellan Karlskoga busstation och gångfartsområdet. Beslutet gäller från och med fredag 26 mars.

Problemet är inte unikt för denna sträcka utan finns också på andra platser runt om i Karlskoga.

Vi är medvetna om att problemet istället kan dyka upp på andra platser i och med beslutet men det är angeläget att hantera boendesituationen i området. Det är en sak att störas av lite musik på helgen men när helgen övergår i att omfatta veckans alla dagar och väldigt sena kvällar och nätter med mycket hög musik måste vi vidta åtgärder, säger Jörgen Skog, säkerhetschef på Karlskoga kommun.