Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Firar 1 års jubileum vid
Storängens produktionskök 

Storängens produktionskök lagar i stort sett all mat till barnen i Karlskoga och Degerfors kommuners förskolor.

I april 2020 stod Storängens nya produktionskök klart och nu är det dags att fira 1 års jubileum. Ett unikt samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner som beslutade att i stort all mat till barnen i de båda kommunernas förskolor lagas här.

Barnens egna åsikter ligger till grund för vilken mat som tillagas i det nya produktionsköket och maten anpassas efter barnens tycke och smak.

Det är härligt att kunna producera mat i ett så stort och välplanerat kök. Vi arbetar ständigt med önskemål från förskolorna när vi gör nya matsedlar, de flesta barnen vill kunna se vad som serveras och önskar grönsakerna vid sidan av, säger Märta Jakobsson, enhetschef för Storängens förskolekök.

Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors hade sedan tidigare lyft behovet av ytterligare produktionskök för mat till alla förskolor i de båda kommunerna.

I och med ett nytt kök som enbart lagar mat till förskolan, blir maten anpassad för rätt åldersgrupp. Dessutom är det kommuner som ökar i invånarantal och en del av de nyinflyttade är barn och unga som går i förskola och skola, säger Martin Hårsmar, folkhälsonämndens ordförande i Karlskoga Degerfors kommuner.

Ett cirka 660 kvm stort produktionskök byggdes för ett år sedan vid Storängen i Karlskoga, därifrån större delen av alla förskolor inom Karlskoga och Degerfors kommun nu får sina måltider från. Placeringen vid Storängen var väl genomtänkt för att köket skulle vara lättillgängligt för båda orterna.

Då förskolor är att betrakta som en samhällsviktig verksamhet är placeringen än mer viktig då det även är möjligt att få tillgång till både reservvatten och reservkraft vid ett eventuellt driftavbrott.

Här finns tillgång till stationär reservkraft och det kommer att bli tillgång till reservvatten, troligen i samverkan med Degerfors. Det är ett medvetet val av båda kommunerna för att säkerställa kommunernas ansvar för insatser inom civilt försvar. Vi har ett stort ansvar när det gäller livsmedelsförsörjning, förrådsutrymmen för livsmedel och planering för produktion av måltider till våra viktiga målgrupper. Då är det nödvändigt att el, värme och vatten finns att tillgå, säger verksamhetschef Maria Sjödahl Nilsson, inom kost för Karlskoga Degerfors kommuner.


Storängens produktionskök

2017 togs beslutet att ett nytt produktionskök för förskolorna i Karlskoga och Degerfors skulle byggas. Grunden var en enhetlig och kostnadseffektiv produktionsstruktur för båda kommunerna. Det var också ett gemensamt beslut att satsa på ett digitalt beställningssystem som skulle underlätta arbetet.

Sommaren 2019 togs ett gemensamt första spadtag för köket där förskolors mat i Karlskoga och Degerfors kommuner skulle lagas. På plats var då Peter Wiklund (M), samhällsbyggnadsnämnden, Martin Hårsmar (M), folkhälsonämnden och Anna Nordqvist (M) representant från Degerfors kommun. Alla tre höll i spaden och det första spadtaget var symboliskt för det gemensamma arbetet med att maten till förskolebarnen lagas i ett och samma kök. De var alla överens om att detta var ett bra tillfälle att enas i ett nytt tänk tillsammans med barn i varierande åldrar.