Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Delvis distansundervisning för högstadiet fortsätter

För att fortsätta begränsa antalet närvarande elever och personal i skolan kommer delvis distansundervisning för högstadiet fortsätta i två veckor till.

Årskurs 9 kommer fortsätta att ha undervisning på plats i skolan och årskurs 7 och 8 kommer fortsätta varva veckovis undervisning på plats med distansundervisning.

Elever i behov av särskilt stöd och grundsärskoleelever kommer endast ha undervisning på plats. Undervisningen av elever i årskurs 6 på högstadieskolorna kommer inte beröras och skolmåltider kommer erbjudas enligt schema för alla elever.

Åtgärden gäller till och med 7 maj men kan komma och omprövas tidigare om smittläget förbättras avsevärt.

Årskurs 6 på Aggerudsskolan kommer under 21 – 23 april övergå till distansundervisning på grund av hög sjukfrånvaro hos pedagogerna. Elever som har behov av närundervisning ska ges möjlighet till detta.