Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Glädje flyttas i väntan på bättre placering

Under våren kommer skulpturen Glädje flyttas från sin plats på torget i centrala Karlskoga.

Vi har haft en dialog med konstnärens familj och Brixel-stiftelsen och vi är eniga om att det måste finnas en bättre plats för denna mycket uppskattade skulptur, berättar Tony Ring som är kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga.

Skulpturen har stått på torget sedan 1996 och tillkom i samband med en skulpturtävling som genomfördes då torget renoverades. Under lång tid har delar i konstverket, bland annat funktioner med vattentillförseln, inte fungerat tillfredställande. Skulpturen gör sig därför inte riktigt rättvisa där den står nu.

Kommunen vill att skulpturen Glädje i framtiden ska placeras i bästa möjliga läge där såväl Karlskogabor som besökare ska kunna njuta av den vackra skulpturen. Någon ny placering för konstverket är i dagsläget inte klar.

Vi har än så länge inte hittat någon ny, lämpligare placering för skulpturen. Vi kommer därför att packa ner den och tillfälligt magasinera tills vi hittar en bra plats för den att stå på i framtiden, avslutar Tony Ring.