Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Kungörelse för kommunfullmäktige 2021-09-21

Tid: Tisdagen den 21 september 2021, klockan 17:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal. Hotell Alfred Nobel, Torget 1

Ärenden

1. Information kommunfullmäktiges sammanträde 2021
2. Kommunfullmäktiges entlediganden och valärenden 2021
3. Frågor 2021
4. Interpellationer 2021
5. Inkomna motioner 2021
6. Information från revisorerna till kommunfullmäktige 2021
7. Avslut av samverkansavtal gymnasienämnden - Reviderad ekonomisk uppgörelse vid gymnasienämndens upphörande
8. Sammanträdesdagar 2022
9. Antal ledamöter i kommunfullmäktige
10. Val 2022 - Valdistriktsindelning
11. Redovisning av partistöd för år 2020 Dnr 2021-00161
12. Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex Dnr 2021-00465
13. Revidering av riktlinje - Idrottsstipendium för seniorer Dnr 2021-00426
14. Motion om organisationsöversyn i Karlskoga kommun Dnr 2020-00290
15. Motion om vätgasstrategi för Karlskoga Dnr 2020-00574
16. Motion om hållbart drivmedel/tankstation för vätgas Dnr 2020-00533
17. Karlskogaförslag ID5322 Utegym Dnr 2021-00377
18. Inkomna handlingar KF 2021-09-21

Ärendelista och handlingar

Ärendelista såväl som samtliga handlingar finns till­gängliga på Kommunstyrelsens hus, kansliavdelningen, Katrinedalsgatan 2–4, Karlskoga.

Hela ärendelistan och handlingar finns på kommunens hemsida, karlskoga.se/kommunfullmaktige.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Välkommen!

Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträde: 97,0 MHz Cityradion.

Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande