Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Betesdjur vid Fisksjöns naturreservat

Från 19 maj släpps betesdjur ut i hagen vid Fisksjöns naturreservat. Betesdjuren består av kvigor och stutar, de kommer att vara kvar till oktober på ett ungefär beroende på hur sensommaren/hösten blir.

Djuren är de viktigaste naturvårdarna i området. Utan deras bete skulle vi aldrig ha en öppen strandäng i Fisksjön med alla olika fågelarter som hör till den miljön.