Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Idag rockar vi sockorna!

Idag uppmärksammas Världsdagen för Downs syndrom med att Rocka sockorna. Genom att ta på sig olika färg på sockorna uppmärksammas människors lika värde och rättigheter.

Ängens förskola är en av många verksamheter i Karlskoga kommun som idag uppmärksammar dagen. Barnen och pedagogerna på förskolan visar stolt upp sina sockor och har inför dagen ritat sockor i olika färgkombinationer och pyntat lokalerna med. Under veckan har pedagogerna tillsammans med barnen pratat extra mycket om att alla människor är lika mycket värda.

Barnens tankar och funderingar har fått leda samtalen under veckan. Barn är så fina när det handlar om sådana här frågor, de ser det som en självklarhet att alla är lika mycket värda. – Arta Gashi, Förskollärare.

Arta berättar hur arbetet med människors lika värde och rättigheter inte bara uppmärksammas idag utan att det är ett kontinuerligt arbete under året.

Vi har ett värdegrundsarbete som ligger i grund till allt vårt arbete. Att säga förlåt, lyssna när någon annan pratar, när någon säger nej är det nej och hur man är en bra kompis är några av sakerna som vi hela tiden arbetar aktivt med. -Arta Gashi.

De sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder är också en grund i deras arbete.

Det finns jättemycket bra läromaterial som handlar om de här bitarna. Vi använder oss mycket av böcker, filmer och kompismaterial för att sedan skapa diskussion med barnen med det som vi läst och sett. - Arta Gashi.

Hon berättar också hur de arbetar utefter hur barngrupperna ser ut, att utbildningen anpassas efter grupperna och att barnen ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Barnen uppmärksammar Rocka sockorna med sång och dans och visar stolt upp sina strumpor. När vi ställer frågan ”vad betyder Rocka sockorna” säger barnen i kör: ”Att alla barn är lika mycket värda!”