• SMHI: Risk för skogsbrand Det torra vädret gör att risken för skogsbränder i Karlskogas närområde ökar under veckoslutet. Läs mer på SMHIs webbplats eller i deras app.
    Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Dags igen för trygghetskampanjen Snacka om trygghet

På måndag, 29 maj, startar trygghetskampanjen Snacka om trygghet i Karlskoga. Huvudsyftet är att föra dialog om tryggheten i Karlskoga och lyfta det löpande trygghetsarbetet. Under årets kampanj återkopplas också hur vi arbetat med de tidigare årens insamlade synpunkter.

Karlskoga är i grunden en trygg stad men vi kan och vill alltid bli bättre. Trygghetskampanjen Snacka om trygghet genomförs för tredje året i rad av Karlskoga kommun tillsammans med Karlskogahem, Karlskoga Energi & Miljö, polis och räddningstjänst. Även flera verksamhetsutövare, så som handlare runt om i Karlskoga, är med och uppmärksammar kampanjen.

Återkoppling från tidigare år

Under kampanjperioden lyfts olika exempel på hur Karlskoga arbetar med trygghetsfrågan, exempelvis genom samverkan mellan flera olika aktörer i kommunen. Under de två tidigare åren som kampanjen har genomförts har synpunkter och tankar samlats in om var invånarna i Karlskoga känner sig trygga och otrygga. Under årets kampanj läggs extra fokus på att återkoppla på vilket sätt de tidigare årens insamlade synpunkter har varit värdefulla i det fortsatta trygghetsarbetet. En längre artikel kommer att publiceras som beskriver trygghetsarbetet och samverkansarbetet mer ingående.

Tillsammans gör vi Karlskoga till en tryggare stad!