Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Högt vattenstånd i Svartälven och Bullerdalsbäcken

Det är just nu väldigt högt vattenstånd i Svartälven och Bullerdalsbäcken vilket gör att lederna vid naturreservaten Bullerdalen och Torkesviken delvis står under vatten och är oframkomliga.

I nuläget går det inte att göra så mycket åt situationen, utan vattnet behöver sjukna undan för att kommunen ska kunna se över vad som är trasigt och reparera det som behövs. Vissa rastplatser och bänkar utmed lederna står i vattnet. Även broar och spänger står under vatten.

De som reglerar magasinen uppströms kommer börja minska tappningen idag, men det tar förmodligen till andra halvan av denna vecka innan vattnet drar sig undan i någon större takt.