Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun
Planerat arbete
28 mars - 30 juni

Nobelstadions passage avstängd under renovering

Gång-, cykel- och motorburen trafik hänvisas till Filipstadsvägen och Norrleden, under tiden markarbeten pågår utanför Nobelstadion.

Den 28 mars 2022 kommer Nobelstadions renovering gå in i ett nytt skede. Passagen och parkeringen utanför kommer att schaktas för att elkablar, värmeledningar och stammar ska bytas.

Läs mer om projektet här

Alternativa vägar

På kartan nedan avser den röda markeringen det område som kommer att schaktas och spärras av. Grön markering visar alternativa gångvägar och blå visar cykelväg.

För att ta sig till Nobelstadions och KEMAB Arenas entré behöver man komma från det västra hållet, från Nobelhallen.

En översiktsbild över Nobelstadion

Kontaktuppgifter

Namn: Sebastian Pisoni

Titel: Projektledare teknik

Telefonnummer: 0586-61782