Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun
Planerat arbete
05 sep - 30 sep

Tillfällig avstägning Anders Ersgatan

I samband med asfalterting kommer Anders Ersgatan vara avstängd samt anslutande korsningar vid Mellanåsgatan, Kyrkogårdsgatan och Carls Åbyvägen.

Arbetet beräknas pågå mellan 2022-09-05 och 2022-09-30. Omledning av trafiken sker via vägvisning.