Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun
Planerat arbete

E18, Ekebykorset

Trafikverket håller just nu på att återställa Ekebykorset efter ett försök att bygga gång- och cykeltunnel under E18. När återställningen är klar början man färdigställa den nya cirkulationsplatsen.

Se Trafikverkets webbplats för uppdateringar, kontaktuppgifter och mer information.