Till Karlskogas startsida
Planerat arbete
17 sep - 31 okt

Arbeten längs Bergsmansgatan

Under hösten 2023 utför Karlskoga kommun två olika arbeten vid Bergsmansgatan 7-19.

Tillgänglighetsramp för butikslokalerna

Arbetet påbörjas under vecka 37 och beräknas ta ungefär sex veckor. Under tiden arbetet pågår kommer det vara begränsad framkomlighet för fordonstrafik, men butikerna kommer att kunna ha öppet under hela perioden.

Vatten- och avloppsarbete

Samtidigt som tillgänglighetsrampen anläggs genomför vi också ett VA-arbete på Bergsmansgatan.

Gatan stängs av för fordonstrafik mellan 17-23 oktober. All fordonstrafik på Bergsmansgatan vid platsen kommer att ledas om med orange hänvisning, och förbud mot motorfordonstrafik 21-6 på del av Hotellgatan och Kyrkotorpsgatan upphör att gälla under tiden.

Gång och cykelbanan på Bergsmansgatans östra sidan kommer inte påverkas av detta arbete, så man kommer fortsatt att kunna gå och cykla på gång- och cykelvägen.

Parkeringsdäcket Påfågeln (mitt emot Bagarns Brödbod) påverkas inte av detta. In- och utfarten kommer att vara öppen och anslutning sker norr ifrån.

Butikerna och entréerna vid Bergsmansgatan 7-19 kommer att vara tillgängliga under tiden, gångbroar läggs ut.

Karta med röd markering på Bergsmansgatan 7-19

På bilden visas en röd markering där gatan är avstängd.