Till Karlskogas startsida
Information
13 sep - 30 nov

Nybyggnad av gång- och
cykelväg längs Nobelkrutsvägen

Karlskoga kommun bygger under hösten 2023 en ny gång- och cykelväg längs Nobelkrutsvägen. Arbetet kommer påbörjas i mitten av vecka 37 och är
planerat att färdigställas i mitten av November.

I samband med detta ses även trafiksituationen på Nobelkrutsvägen över. Nya körfält målas upp för att underlätta trafikflödet in mot området och till verksamheterna längs Nobelkrutsvägen.

Under byggtiden målas också tillfälliga körfält upp för att hålla byggområdet och trafiken separerad. Gående och cyklister hänvisas från Nobelkrutsvägen till Björkbornsbron för att ta sig in i området. Vägvisning kommer att finnas på platsen.