Till Karlskogas startsida
Information
04 sep - 01 dec

Tillfällig avstängning av
Bergmästarevägen,
Stolpetorpsvägen och Saravägen 

I samband med det fortsatta arbetet med Ledningsläggning VA-arbete kommer Bergmästarevägen, Stolpetorpsvägen och Saravägen stängas av i tre etapper under arbetsperioden 4 september till 1 december 2023.

Skanska ska utföra VA-arbeten på markerade ytor i olika etapper. Man kommer arbeta med en etapp i taget i cirka 2-3 veckor per etapp.

  • Etapp 1 och 2: 4 september - 23 oktober
  • Etapp 3: 13 oktober - 1 december

Helavstängning av gatan under arbetsperioden men öppet för gång- och cykelbana.
Berörda fastigheter kommer att bli informerade av Skanska innan arbetsstart. De fastigheter som behöver ha tillträde till sina in- och utfarter kommer avstängningen anpassas så de kommer in och ut från sina hem.

Planerad arbetsperiod: Vecka 36 - 48
(4 september - 1 december).

Översiktsbild på etapp 1-3 Ledningsläggning VA-arbete vid Bergmästarevägen, Stolpetorpsvägen och Saravägen.

Översiktsbild på etapp 1-3.