Till Karlskogas startsida
Planerat arbete
02 juli - 26 juli

Tillfällig avstängning av Kyrkogårdsgatan

Karlskoga Elnät ska utföra ledningsarbete och behöver stänga av en del av Kyrkogårdsgatan under pågående arbete.

Tillfällig avstängning av Kyrkogårdsgatan från korsningen Bergsmansgatan och 30 meter väster ut. Arbetet beräknas pågå 2024-07-02 till och med 2024-07-26.

Resterande vägsträcka från Badstugatan och öster ut kommer att ha ett körfält öppet där trafiken till och från fastigheterna kommer att kunna komma fram.