Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Coronaviruset - samlad information från kommunen

Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån coronaviruset och covid-19. Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Uppdatering 5 oktober

En tredje dos mot Covid-19

Vaccinering med en tredje dos mot Covid-19 kommer nu att erbjudas för personer inom vård och omsorgsboende och de som har hemsjukvård. Läs mer under fliken stöd och omsorg

Mer information

Regionens lägesbild

Statistik och lägesbild, regionorebrolan.selänk till annan webbplats

Vilka kan vaccinera sig i Örebro län just nu?

Vaccination mot covid-19 i Örebro län. 1177.selänk till annan webbplats

Aktuell information om covid-19

Aktuellt om covid-19, krisinformation.selänk till annan webbplats

Skola och förskola

Nu kan även barn och ungdomar testa sig för covid-19

Barn från och med sex år har möjlighet att testas för covid-19. Barn och ungdomar kan ha samma symptom som vuxna, men de är oftast mildare. För att dom inte ska vara borta från skolan för länge och inte föra smittan vidare är det nu viktigt att dom också testas vid lindriga symptom. Från och med den 8 september är det möjligt att boka tid via 1177 för provtagning av sitt barn.

Åtgärder för fritidshem, förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet

På grund av risken för smittspridning i samhället av covid-19 behöver vi minska antalet personer som rör sig i våra lokaler. Vi har därför infört att hämtning och lämning av barn sker utomhus. Det innebär att du som vårdnadshavare lämnar ditt barn på skolgården vid hämtning och lämning. Personalen kommer att ha koll på skolgården under denna period.

Ansvaret att hänga kläder och väska faller på eleverna själva. Detta blir en bra träning.

Kontakt med personal sker med fördel per telefon och SMS. Skolan kan i undantagsfall boka enskilda möten med vårdnadshavare.

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19

En person du nyligen haft nära kontakt med har covid‐19. Du kan ha utsatts för smitta och det innebär
att det finns en risk att du blir sjuk. Det är viktigt att du inte för smittan vidare.

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid-19 - region Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur agerar kommunen vid en konstaterad smitta

Vi vill förtydliga vad som gäller om personal, elev i skolan/förskolan eller vårdnadshavare konstateras smittad av covid-19.

Förtydligande gällande hur kommunen ska agera vid smittaPDF

Gymnasie- och vuxenutbildning

Fritidsgårdarna har öppnat för högstadieelever

Fritidsgårdarna Skranta och Stacken har öppnat sin kvällsverksamhet igen för ungdomar i årskurs 7 och upp till 17 år.

Fritidsgårdar - mer information

Kultur och fritid

Försiktigt öppnande av verksamhet

Efter att tidigare varit stängda eller haft anpassad verksamhet under en längre tid öppnar nu flera kommunala verksamheter upp sina dörrar. Öppnandet kommer att göras med stor försiktighet och hänsyn till rådande rekommendationer och riktlinjer från regeringen och övriga myndigheter.

Läs mer om vad som gäller på respektive verksamhet:

Stöd och omsorg

En tredje dos mot Covid-19

Vaccinering med en tredje dos mot Covid-19 kommer nu att erbjudas för personer inom vård och omsorgsboende och de som har hemsjukvård.

Kommunens sjuksköterskor kommer ansvara för att erbjuda vaccinering för följande personer:

  • Personer som bor på vård- och omsorgsboende för äldre
  • Personer med hemsjukvård, vilket innebär hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunens sjuksköterskor.

Dos tre kan ges sex månader efter dos två. Personalen inom kommunen kommer ta kontakt med personerna som berörs enligt ovan. Vaccinering kommer starta på vård- och omsorgsboende under vecka 41 och veckan därpå för personer med hemsjukvård.

För övriga rekommenderade målgrupper, vilket omfattar personer med hemtjänst och personer 80 år eller äldre, erbjuds dos tre på vaccinationsnoderna som sköt av regionen. Vaccinationsnod i Karlskoga ligger vid Transcoms före detta lokaler på Skrantahöjdsvägen. Bokning görs som tidigare via 1177 eller genom telefon 019- 602 80 00 eller på drop-in.

Denna åtgärd gör vi enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Tillsammans kan vi bromsa smittan – tänk på det här:

  • Håll avstånd!
  • Stanna hemma vid symtom och ta prov
  • Tvätta händerna ofta och noggrant
  • Vaccinera dig när du får möjlighet

I Region Örebro län råder lokala rekommendationer om att munskydd ska användas i offentliga inomhusmiljöer samt att munskydd ska användas när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.

Om du har frågor om coronaviruset utan att ha symtom som hosta, feber eller andningsbesvär kan du besöka 1177.selänk till annan webbplats. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Viktiga länkar

Om vaccination mot covid-19

Om coronaviruset och covid-19

Information på olika språk

Tillgänglighetsanpassat material

Lokal information

Organisationer och stödlinjer för utsatta personer

Om och för barn

Stödlinjer för äldre