Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Coronaviruset - samlad information från kommunen

Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån coronaviruset och covid-19. Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Uppdatering 13 januari

Kommunens verksamheter anpassas

På grund av det rådande läget i samhället kommer flera verksamheter i Karlskoga kommun att anpassas. Ta del av verksamheternas anpassning på respektive sida.

Uthyrning av lokaler till privatpersoner med grupper anpassas till max 20 personer/grupp.

Vaccinera dig mot covid-19

Vaccination skyddar effektivt mot att bli allvarligt sjuk och minska smittspridningen. Därför är det bra att så många som möjligt vaccinerar sig. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd vilket gör att det är viktigt att fortsätta följa de allmänna råden.

Läs mer vaccination:

Vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du testat positivt för covid-19

Om du testat positivt för covid-19 behöver du först och främst stanna hemma för att inte smitta andra. Du ska också följa smittskyddslagen. Här får du veta hur du ska göra:

Positivt provsvart (PCR) covid-19 - så här ska du göra - 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtgärder för att begränsa smittspridning

Vi ser idag en ökad smittspridning av covid-19 i Örebro län och Karlskoga. Därför är det extra viktigt att ta ansvar för att minska smittspridningen. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra. Det är viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Håll avstånd, särskilt inomhus
 • Arbeta hemifrån när arbetsuppgifterna tillåter det
 • Stanna hemma om du får symtom, detta gäller även vaccinerade och oavsett ålder.

Läs om hur länge du bör stanna hemma:

Hur länge bör jag stanna hemma? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se alla rekommendationer här:

Åtgärder mot covid-19 i december — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från den 1 december 2021 har Regeringen beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Se pressmeddelande nedan:
Beslut om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller från 1 december 2021 - Regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Regionens lägesbild

Statistik och lägesbild, regionorebrolan.selänk till annan webbplats

Vilka kan vaccinera sig i Örebro län just nu?

Vaccination mot covid-19 i Örebro län. 1177.selänk till annan webbplats

Aktuell information om covid-19

Aktuellt om covid-19, krisinformation.selänk till annan webbplats

Skola och förskola

Uppdaterade rekommendationer kring testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Därför vill vi uppmärksamma dig på vad som gäller just nu.

Smittspridningen i Örebro län har ökat kraftigt de senaste veckorna. Regionen inför därför från och med den 18 januari en tillfällig rekommendation om att personer som är hushållskontakter eller varit i nära kontakt med en smittad enbart provtar sig vid symtom. Detta görs för att säkerställa att alla med symtom fortsatt ska kunna ta PCR-prov.

Elever från förskoleklass och äldre – det här gäller för er

 • Stanna hemma vid symtom och provta dig.
 • Elever som är nära kontakter ska vara uppmärksamma på symtom under 14 dagar. Vid symtom ska du stanna hemma och provta dig.
 • Om du har symtom och tagit prov ska du stanna hemma i väntan på provsvar.
 • Om du har symtom och av någon anledning inte tar ett prov ska du bete dig som om du har covid-19 och stanna hemma i sju dagar.
 • Elever som är hushållskontakter ska vara hemma i 7 dagar.

Barn i förskolan och yngre - det här gäller för er

 • Stanna hemma vid symtom. Barn i förskoleålder behöver i normalfallet inte ta prov för covid-19.
 • Förskolebarn som är nära kontakter ska vara uppmärksamma på symtom under 14 dagar och stanna hemma vid symtom.
 • Förskolebarn som är hushållskontakter ska vara hemma i 7 dagar.

Smittspårning och rekommendationer vid fall av covid-19 i skolmiljö

När en person testas positivt för covid-19 genomförs smittspårning via Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet. Rektor eller lärare informeras om det aktuella fallet via eleven, vårdnadshavare eller smittspårare.

Som del i smittspårning görs en kartläggning av vilka som kan ha utsatts för smitta, och dessa ska då förmedlas information om aktuell smitta och vad som gäller kring testning. Vid större utbrott kan ytterligare testning bli aktuell men då får du mer information via din skola.

Mer information

Mer information om de nya rekommendationerna, om vem som rekommenderas testning och inte hittar du på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att minska smittspridningen.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Uppdaterade rekommendationer kring testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Därför vill vi uppmärksamma dig på vad som gäller just nu.

Smittspridningen i Örebro län har ökat kraftigt de senaste veckorna. Regionen inför därför från och med den 18 januari en tillfällig rekommendation om att personer som är hushållskontakter eller varit i nära kontakt med en smittad enbart provtar sig vid symtom. Detta görs för att säkerställa att alla med symtom fortsatt ska kunna ta PCR-prov.

Elever från förskoleklass och äldre – det här gäller för er

 • Stanna hemma vid symtom och provta dig.
 • Elever som är nära kontakter ska vara uppmärksamma på symtom under 14 dagar. Vid symtom ska du stanna hemma och provta dig.
 • Om du har symtom och tagit prov ska du stanna hemma i väntan på provsvar.
 • Om du har symtom och av någon anledning inte tar ett prov ska du bete dig som om du har covid-19 och stanna hemma i sju dagar.
 • Elever som är hushållskontakter ska vara hemma i 7 dagar.

Smittspårning och rekommendationer vid fall av covid-19 i skolmiljö

När en person testas positivt för covid-19 genomförs smittspårning via Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet. Rektor eller lärare informeras om det aktuella fallet via eleven, vårdnadshavare eller smittspårare.

Som del i smittspårning görs en kartläggning av vilka som kan ha utsatts för smitta, och dessa ska då förmedlas information om aktuell smitta och vad som gäller kring testning. Vid större utbrott kan ytterligare testning bli aktuell men då får du mer information via din skola.

Mer information

Mer information om de nya rekommendationerna, om vem som rekommenderas testning och inte hittar du på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att minska smittspridningen.

Kultur och fritid

Stöd och omsorg

En tredje dos mot Covid-19

Vaccinering med en tredje dos mot Covid-19 kommer nu att erbjudas för personer inom vård och omsorgsboende och de som har hemsjukvård.

Kommunens sjuksköterskor kommer ansvara för att erbjuda vaccinering för följande personer:

 • Personer som bor på vård- och omsorgsboende för äldre
 • Personer med hemsjukvård, vilket innebär hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunens sjuksköterskor.

Dos tre kan ges sex månader efter dos två. Personalen inom kommunen kommer ta kontakt med personerna som berörs enligt ovan. Vaccinering kommer starta på vård- och omsorgsboende under vecka 41 och veckan därpå för personer med hemsjukvård.

För övriga rekommenderade målgrupper, vilket omfattar personer med hemtjänst och personer 80 år eller äldre, erbjuds dos tre på vaccinationsnoderna som sköt av regionen. Vaccinationsnod i Karlskoga ligger vid Transcoms före detta lokaler på Skrantahöjdsvägen. Bokning görs som tidigare via 1177 eller genom telefon 019- 602 80 00 eller på drop-in.

Denna åtgärd gör vi enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Tillsammans kan vi bromsa smittan – tänk på det här:

 • Håll avstånd!
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

I Region Örebro län råder lokala rekommendationer om att munskydd ska användas i offentliga inomhusmiljöer samt att munskydd ska användas när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.

Om du har frågor om coronaviruset utan att ha symtom som hosta, feber eller andningsbesvär kan du besöka 1177.selänk till annan webbplats. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Viktiga länkar

Om vaccination mot covid-19

Om coronaviruset och covid-19

Information på olika språk

Tillgänglighetsanpassat material

Lokal information

Organisationer och stödlinjer för utsatta personer

Om och för barn

Stödlinjer för äldre