Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Aggerudsviken - bostäder med fantastiskt läge

Vi fortsätter utveckla området runt Aggerudsviken och förbereder just nu för fler sjönära bostadstomter med fantastiskt läge.

Det kommer att byggas ett 30-tal bostäder och området kommer bestå av antingen villor eller radhus. Bostäderna i området kommer också ha tillgång till brygga för att kunna lägga till med båten.

Planeringsarbetet för ett nytt bostadsområde vid Aggerudsviken har pågått under många år, där de två färdigställda husen vid småbåtshamnen var det första steget. Nu har man kommit ytterligare ett steg på vägen för att utveckla området med fler attraktiva bostadstomter med sjönära läge.

Markanvisningstävling

Inför byggnation av bostäder på området kommer en markanvisningstävling att genomföras. Det innebär att olika aktörer på byggmarknaden får lämna in förslag på utformning av bostadsområdet där det bästa förslaget vinner. I bedömningen tar man hänsyn till allt från miljöfaktorer till social hållbarhet.

Tidsplan

Under våren 2021 påbörjas förberedande arbete på plats och fortsätter till våren 2022.

Hjälpte informationen på denna sida dig?