Till Karlskogas startsida

Nytt badhus

Vid Nobelområdet i Karlskoga planeras just nu för byggnation av ett nytt badhus.

På Nobelområdet i Karlskoga planeras det för byggnation av ett nytt badhus.

Tidsplan

Projektet kommer att pågå från och med sommaren 2023.

Byggblogg - aktuellt just nu

Uppdatering 2023-09-01

Bodetableringen beräknas från och med nästa vecka vara på plats. Det är i dagsläget sex stycken bodar som ställs upp på området.

Uppdatering 2023-08-18

Arbetet på plats är igång med schaktning för fiber- och elanslutning till bodetableringen samt även för framtida byggarbetsplatser Nobelhallen och badhus. Vår förhoppning och ambition är att i inledningen av september kunna ställa upp en bodetablering för projektkontor på tidigare angiven plats.

Uppdatering 2023-06-28

Just nu pågår arbete i projektet Nobelhall och Badhus med att sätta tidsplanen för fas 1. I fas 1 sker arbete för att tydliggöra när alla delar i projekten ska vara på plats framåt. Vi handlar även upp konsulter inom olika specifika områden, så som arkitekt, konstruktör, akustik och brand.

Samtidigt pågår också planeringsarbete för att kunna etablera oss med ett projektkontor på plats vid Nobelområdet, förhoppningen är att kunna finnas på plats i en etablering till början av september. Under sommaren kommer det att ske schakt och grävarbeten ute vid Nobelhallen mellan hallen och parkeringsytan för att projektets etablering ska kunna ansluta el samt vatten och avlopp.

Av de tre projekten (Nobelhallen, nytt badhus och parkeringslösning på Nobelområdet) så är Nobelhallen först ut. Det nya badhuset och parkeringsytorna kommer tätt därefter och produktionen ska sedan gå parallellt.

Vi återkommer med mer information under augusti och september.

Uppdatering 2023-05-22

Avtal har nu tecknats med NCC Sverige AB gällande renovering av Nobelhallen och byggnation av nytt badhus i Karlskoga.

Avtal för första fasen har tecknats för tre delar; renovering av Nobelhallen, byggnation av nytt badhus och parkeringslösning på området. Det inledande arbetet sätter i gång direkt där den första fasen startar med planering och projektering tillsammans med NCC för att ta fram alla underlag för projekten. När alla underlag är på plats och man känner sig nöjd med det kan kommunen sedan fatta beslut om att gå vidare med fas 2 som utgör själva utförandet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?