Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Utveckling av centrala parker

Vi utvecklar just nu Ekmansdalen och Tingshusparken i centrala Karlskoga. Målet är att skapa inbjudande grönområden mitt i centrum dit människor gärna går för att umgås och koppla av.

Ekmansdalen

I Ekmansdalen kommer det byggas en ny lekpark

Planen på den nya lekplatsen i Ekmansdalen.

Ekmansdalen blev under hösten 2022 att bli en ännu mer välkomnande, inbjudande och lekfull plats att besöka. En tillgänglighetsanpassad lekpark byggdes i parken, förbättringar av dammen genomfördes och röjningsarbete av växligheten runt omkring.

Tillgänglighetsanpassad lekplats

Lekparken är konstruerad och utvecklad för barn och vuxna med olika funktionsvariationer och rörelsehinder. Lekplatsen ligger på en lugn plats utan trafik nära inpå, med en lättillgänglig infart. Även underlaget i lekparken förenklar framkomligheten med utrymme mellan aktiviteterna. Gungställningen har olika varianter på gungsitsar där det bland annat tas hänsyn till om barnet hellre vill gunga i liggande läge eller gunga tillsammans med en kompis eller vuxen. Karusellen/snurran är utvecklad för barn med olika funktionsvariationer och rörelsehinder och ger även möjlighet att användas med rullstol då det finns gott om plats, samt att golvet är byggt i marknivå. Lekparken är utformad med färger, former, spel med mera som tar hänsyn till barn med exempelvis synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Sittplatserna och bänkarna ger möjlighet till vila och här kommer det gå bra att placera en rullstol på sidan av bordet.

Miljöerna i parken kvarstår med grönområden och växtlighet som fortfarande kommer att blomstra. Lekparkens placering är i ett skogsparti på höjden ovanför dammen. En plats som tidigare inte nyttjas och som nu bidrar med glädje till fler.

Tidsplan

Den nya lekplatsen står nu klar och invigdes i slutet av 2022.

Tingshusparken

En skiss på planritningen för Tingshusparken.

En övergripande skiss på byggnationen av Tingshusparken.

Tingshusparken genomgår nu en uppfräschning med fortsättning under våren 2023. Parken ska bland annat ramas in med en fontän centralt i mitten, som skapar en levande och harmonisk atmosfär i parken. Nya bänkar ska placeras ut runt fontänen och här ska också nya, vackra blomsterrabatter anläggas.

Tingshusparken har under 2022 genomgått förbättringsarbete i form av asfaltering och iordningställande av ”serpentinvägen” upp till Badstugatan, samt trädröjning och fina planteringar.

Tidsplan

Arbetet planeras fortsätta under våren 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?