Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Bostadsnära naturområden och skog

Den natur som finns inom tätbebyggt område är viktig i flera avseende och vi värnar om den skog och de trädområden som finns i kommunen

Vi får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd och röjning på kommunens mark. Utrymmet för att kunna tillgodose önskemål från enskilda medborgare är begränsat och vi är också mycket restriktiva med att ta ner friska träd. Vi försöker i möjligaste mån tillgodose de önskemål som kommer in, men vi har flera aspekter att ta hänsyn till.

När vi får in önskemål om nedtagning av träd så gör vi ett besök på plats där vi framför allt tittar på:

  • Trädens kondition
  • Trädens betydelse för området som helhet
  • Trädens placering
  • Trädens ekologiska och estetiska värden

Vi kan generellt inte ta hänsyn till träd som exempelvis skuggar intilliggande tomt eller uteplats. Vi kan inte heller ta hänsyn till träd som skymmer sikt, paraboler eller annan utrustning.

Lämna in önskemål om nedtagning av träd

Du kan lämna in önskemål till oss om nedtagning av träd som står på kommunens mark. Önskemålen kan lämnas in när som helst, men gärna före den 15 september. Arbetet med att ta ned träden utförs nämligen årligen under perioden oktober till mars. Du lämnar in önskemål genom att fylla i blanketten som du hittar i högerspalten på denna sida och skickar sedan in till oss. Det är inte tillåtet att själv ta ner träd eller buskage på kommunens mark.

Vi återkommer med besked senast den 1 november samma år som önskemålet kommer in till oss. Vi kontaktar också i möjligaste mån den som lämnat önskemålet innan vi genomför en åtgärd på plats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?