Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Invasiva växter

Invasiva växter tar över och konkurrerar ut våra inhemska växter. Du kan hjälpa till att rapportera förekomster av invasiva arter!

I Karlskoga är det främst fyra invasiva växter som du ska hålla utkik efter: jätteloka, jättebalsamin, parkslide och lupiner.

För två av växterna, jätteloka och jättebalsamin, säger lagstiftningen att alla markägare måste bekämpa dem och arterna får inte sprida sig vidare.

Det innebär att till exempel kommunen har ansvar för sina marker, men också att privatpersoner och företag som äger mark har ansvar att dessa två invasiva växter inte kan sprida sig.

Jätteloka

Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform

 • Kan bli tre meter hög
 • Ihålig stjälk
 • Flockblommig
 • Stora tandade blad
 • Hälsofarlig växtsaft, kan orsaka brännskador speciellt i samband med solljus

Hantering

 • Nedklippning eller bortgrävning
 • Skyddsutrustning mot stänk av växtsaft
 • Uppsamling i dubbla plastsäckar lämnas i container på Mosserud
 • Bevakning av platsen under minst sju år

Film Naturvårdsverket - så bekämpar du jätteloka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jättebalsamin

Jättebalsamin. Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform

 • 1,5-2 meter hög
 • Växer i stora bestånd
 • Rosa blommor
 • Bladen har sågade kanter
 • Grov ihålig stjälk
 • Sprids via ivägslungade frön

Hantering

 • Rotdragning före blomning
 • Klippning före blomning
 • Bevakning av platsen under minst två år

Parkslide

Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform

 • Stora ljusgröna blad med spets
 • Bambuliknande ihåliga stjälkar
 • Skira vita blommor i klasar
 • Kan växa tio cm per dygn
 • Mycket livskraftig och besvärlig växt
 • Växtdelar kan slå rot och bilda nya plantor
 • 0,02 g rotbit räcker för att bilda ny planta

Hantering

 • Bekämpas i flera år
 • Grävning rekommenderas inte
 • Kapning minst fyra gånger under tillväxtsäsongen för att begränsa spridning
 • Knäck stjälkar och täck med duk och jordmassor

Bekämpning och hantering av parkslide (naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Bekämpningsmetoder för invasiva arter (naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Avfallshantering för invasiva växter (naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Informationsblad om Parkslide (pdf från naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Lupiner/blomsterlupin

Lupin/blomsterlupin . Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform

 • Kan bli 50 till 120 cm hög
 • Bladen har långa bladskaft med 9-18
  lansettlika småblad
 • Blommor i en lång klase som är 6 till 40 cm
 • Blomfärgen varierar men är vanligen blå, lila
  eller rosa
 • Producerar upp till 1000 frön per planta och fröna kan överleva i marken upp till 70

Hantering

 • Slå av blomställningarna innan blomning
 • Vid mindre bestånd, gräv eller dra upp hela
  plantor med rot
 • Återkom till samma område senare under
  säsongen och även följande år
 • Växtmaterialet bör avlägsnas för att förhindra
  att växtplatsen blir för näringsrik

Hantera invasiva växter

Är du markägare och har invasiva växter på din mark, även om det är en villatomt så är du ansvarig att de inte sprid vidare.

Så gör du för att minimera risken för spridning:

 • Invasiva växter ska alltid läggas i väl förslutna säckar och tas till återvinningscentralen på Mosserud. Observera att växterna skall vara väl förpackade även vid transport. Prata med personalen som visar dig rätt. De ser sedan till att säckarna bränns.
 • Invasiva växter får inte kastas bland kompost eller ris på återvinningscentralen.
 • Släng aldrig i naturen, komposten eller trädgårdsavfallskärlet.

Rapportera arter

Är du inte markägare kan du ändå bidra i arbetet genom att rapportera invasiva växter.

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter, framför allt på nya platser.

Hjälpte informationen på denna sida dig?