Till Karlskogas startsida

Ändring av Områdesbestämmelser - Nobelverken

Ändring av Områdesbestämmelser - Nobelverken fick laga kraft den 11 juli 2024.

Ärendenummer

SBN 2016-00382

Bestämmelseområde

Bestämmelseområdet ligger i Karlskogas norra delar.

Syfte

Huvudsyftet med ändring av områdesbestämmelser (ÄOB) är att uppdatera områdesbestämmelserna gentemot aktuella lagstiftningar, för att inte drift eller utveckling inom området ska motverkas.

Handlingar

Fastighetsförteckning kan lämnas ut på begäran.

Hjälpte informationen på denna sida dig?