Till Karlskogas startsida

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan Immetorp – Hyttfallet (ÄDP)

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan Immetorp – Hyttfallet (ÄDP) fick laga kraft den 11 juli 2024.

Ärendenummer

SBN 2023-00184

Planområde

Planområdet är beläget i den östra delen av Karlskoga tätort, drygt fyra kilometer från centrum i stadsdelen Immetorp.

Syfte

Syftet är att ta bort bestämmelsen om särskild miljöhänsyn (q) inom område för bostadsändamål samt för handelsändamål i ändringsområdet.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning kan lämnas ut vid begäran.

Hjälpte informationen på denna sida dig?