Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Nätpolarna

Våren 2021 startar Karlskoga kommun det treåriga projekt kring Nätpolarna som ska bygga ett strukturerat, nyskapande och förebyggande arbete mot näthat. Målet är att skapa Sveriges tryggaste nätkommun för barn, unga och övriga invånare.

Näthat och negativa konsekvenser av sociala medier är ett snabbt växande problem som berör alla. Projektet genomförs tillsammans med stiftelsen Let´s Make Love Great Again och är landets största konkreta insats för att bygga ett mer inkluderande samhällsklimat och motverka näthat, mobbning, psykisk ohälsa och utanförskap via nätet.

Nätpolarna kommer att arbeta både med att nätvandra för att följa bråk och strömningar, arbeta förebyggande i samarbete med hela samhället, genomföra temaveckor och utbildningar, vara aktiva på sociala medier och med hjälp av en bred panel av samarbetspartners skapa strukturer och format för arbetet mot näthat och för positiva umgängesformat på internet.

I projektet finns fler partners när Karlskoga kommun också kring Nätpolarna inkluderar ett samarbete med såväl Oru Innovation vid Örebro universitet, som arbetar med att utveckla projekt och innovationer från forskare och studenter vid universitetet men även med att bidra till utveckling av projekt till hela samhällets nytta.

Henrik Andershed är professor i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet och kommer med medarbetare att ingå i den innovativa processen när Nätpolarna utvecklas.

Nätpolarna Karlskoga

Personellt bygger Nätpolarna på tre medarbetare på heltid med uppgifter att nätvandra, informera skolor och partners, utbilda och vara koordinator mot social- och skolförvaltningen liksom mot folkhälsan, polis och samarbetspartners inom Örebro universitet.

Arbetsmetoder är även föreläsningar, filmer, böcker, workshops och temaveckor för skolorna i Karlskoga. Allt arbete ska dokumenteras och struktureras för att kunna skapa modeller applicerbara på arbetet mot näthat och utanförskap i alla svenska kommuner.
En interaktiv app skapas som en applicerbara metod i arbetet för projektets syften.

Hjälpte informationen på denna sida dig?