Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Trygghet i Karlskoga kommun

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som medborgare kan känna dig trygg och säker i din vardag.

Karlskoga kommun bedriver ett aktivt säkerhetsarbete och arbetar med flera olika aktiviteter för att ge en ökad trygghet till kommunens invånare.

Känslan av tillhörighet, att ha tillit och förtroende för varandra hör till de viktigaste faktorerna i ett tryggt och mänskligt samhälle. För att skapa detta behöver vi främja trygghet och förebygga brott.

Kommunen samarbetar med många olika aktörer för att göra Karlskoga till en trygg och säker plats.

En del i detta arbetet är EST, en operativ grupp som arbetar med trygghet genom samverkan mellan polis, räddningstjänst, kommunens alla förvaltningar och de kommunala bolagen.

Karlskoga är i grunden en trygg stad att leva i, ett bevis på det är att kommunen under 2019 tog emot utmärkelsen Årets trygghetsskapare för sitt långsiktiga trygghetsarbete.

Trygghetsvandring

I Karlskoga har vi under flera år haft trygghetsvandringar med bred uppslutning. Många olika förvaltare ansvarar för utemiljön i ett område. Det kan vara fastighetsägare, kommunala förvaltningar, ansvariga för kollektivtrafiken, föreningar, boende och så vidare. Det är sällan som alla dessa möts, och det är ofta svårt för dem som bor och verkar i området att veta vart de kan vända sig med synpunkter.

Trygghetsvandringar är en metod för att få alla dessa parter, boende och verksamma i området, att träffas tillsammans och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Dialogen mellan medborgare och förvaltare är minst lika central som de fysiska förändringarna som kan bli det konkreta resultatet av vandringen.

Trygghetsvandring i Sandviken

Målet är att göra en trygghetsvandring utanför centrum varje år och den 2 november i år genomfördes en vandring i Sandvikensområdet. Just nu håller vi på att arbeta med åtgärder utifrån de synpunkter som inkommit. Framöver kommer åtgärder som genomförts att presenteras på kommunens hemsida.


Hjälpte informationen på denna sida dig?