Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Trygghetsenkät

Har du fått ett SMS med inbjudan om att vara med i en trygghetsundersökning? I så fall är du en av de boende i Karlskoga kommun som slumpmässigt valts ut för att bjudas in till undersökningen.

Karlskoga kommun genomför just nu en undersökning som handlar om trygghet. Den genomförs i samarbete med Karlskogahem och polisen. Vi använder resultaten av den här enkäten för att prioritera var vi behöver mer trygghetsskapande insatser.

Undersökningen är för dig som är mellan 16 och 84 år och bor i Karlskoga kommun. Bland alla personer som svarar på hela enkäten och skickar in sina svar finns möjligheten att vinna en iPhone SE 64GB (värde 5 690 kronor). Du kan bara svara på enkäten en gång och du kan inte låta någon annan svara.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att boende i Karlskoga kommun känner sig trygga eller otrygga och om det finns vissa platser i kommunen som man tycker är särskilt otrygga.

Det är helt frivilligt att svara på enkäten och du kan avbryta när du vill. Dina svar kommer till oss först när du slutfört hela enkäten. Dina personliga svar på enkäten kommer inte att visas för någon obehörig och resultaten av undersökningen presenteras alltid på gruppnivå så att enskilda personers svar inte syns. De övergripande resultaten presenteras bland annat på kommunens webbplats.

Om du inte fått SMSet

Trygghetsenkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda personer. Det går inte att svara på enkäten om man inte har fått SMSet. Däremot kan du tycka till och märka ut otrygga platser i vår trygghetskarta.

Till Trygghetskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?