Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Trygghet i Karlskoga kommun

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som medborgare kan känna dig trygg och säker i din vardag.

Karlskoga kommun bedriver ett aktivt säkerhetsarbete och arbetar med flera olika aktiviteter för att ge en ökad trygghet till kommunens invånare. Känslan av tillhörighet, att ha tillit och förtroende för varandra hör till de viktigaste faktorerna i ett tryggt och mänskligt samhälle. För att skapa detta behöver vi främja trygghet och förebygga brott. En del i detta arbete är EST, en operativ grupp som arbetar med trygghet genom samverkan mellan polis, Räddningstjänst, kommunens alla förvaltningar och de kommunala bolagen.

Varje dag gör kommunen, polisen och våra övriga samverkanspartners massor för att öka och bibehålla tryggheten. Kommunen röjer och rensar och håller snyggt, ser tillsammans med Karlskoga Energi och miljö över belysningen. Polisen bekämpar och förebygger brott. Skolan och socialtjänsten ser till att barn och unga får en bra start och extra stöd när det behövs.

Karlskoga är certifierat enligt Purple flag, där ökad trygghet är ett viktigt delmål och varje år hålls trygghetsvandringar i olika bostadsområden. Kommunen jobbar också med insatser som stärker vårdnadshavares ställningstagande, förebygger alkohol, drog-problematik och stärker psykisk hälsa. Detta är en viktig grund i den sociala preventionen.

Karlskoga är i grunden en trygg stad att leva i, ett bevis på det är att kommunen under 2019 tog emot utmärkelsen Årets trygghetsskapare för sitt långsiktiga trygghetsarbete.

Trygghet är kort sagt ett evighetsarbete som pågår överallt, året om och dygnet runt. Vi gör mycket, men vi vill och kan göra mer – tillsammans med dig och alla andra Karlskogabor.


Trygghetsvandring

I Karlskoga har vi under flera år haft trygghetsvandringar med bred uppslutning. Många olika förvaltare ansvarar för utemiljön i ett område. Det kan vara fastighetsägare, kommunala förvaltningar, ansvariga för kollektivtrafiken, föreningar, boende och så vidare. Det är sällan som alla dessa möts, och det är ofta svårt för dem som bor och verkar i området att veta vart de kan vända sig med synpunkter.

Trygghetsvandringar är en metod för att få alla dessa parter, boende och verksamma i området, att träffas tillsammans och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Dialogen mellan medborgare och förvaltare är minst lika central som de fysiska förändringarna som kan bli det konkreta resultatet av vandringen.

Målet är att göra en trygghetsvandring utanför centrum varje år och i november 2020 genomfördes en vandring i Sandvikensområdet.

UNIK

UNIK står för Ungdomars nöjeskvällar i Karlskoga och är evenemang som riktar sig till ungdomar i årskurs 7 till 17 år.

Karlskoga kommun vill göra det möjligt för ungdomar att kunna göra bra val och avstå alkohol. Det gör man bland annat genom att arrangera drogfria arrangemang i samband med skollov.

Läs mer om UNIK här

Alkohol- och drogguiden

 Att känna sig trygg är bland det viktigaste för alla människor. En del av det trygghetsarbete som görs i Karlskoga kommun är det drogförebyggande arbete som görs i samarbete med andra aktörer, det drogförebyggande arbetet bidrar också till att minska brottsligheten.

Läs mer om Alkohol- och drogguiden här

Vad är EST?

EST:s arbete styrs ytterst av kommundirektören och ledning inom samverkande myndigheter och leds av en arbetsgrupp. EST är en utvald grupp som representerar Karlskoga kommuns olika förvaltningar, Karlskogahem, Karlskoga Energi och miljö, polis och Räddningstjänst. EST står för Effektiv samordning för trygghet och arbetet har lett till snabbare kontaktvägar, bättre behovs- och lägesbild gällande skadegörelse och otrygghet men också ett effektivare samarbete för att fördjupa arbetet där det finns ett större behov.

Exempel på områden som EST samverka kring är förstärkta sommarlovsaktiviteter för barn och unga som en trygghetsskapande effekt, samverkan för att minimera problem med motorburet som innebär skadegörelse och buller, samverkan i arbete där det förekommer mycket skadegörelse. EST:s arbete innebär enbart fokus på platser och händelser, aldrig enskilda individer. Det gör rätt myndighet efter behov.

Hjälpte informationen på denna sida dig?