Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kvalitetsåtaganden

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna eller brukarna kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

Kvalitetsåtagandena syftar till att förbättra brukarnas möjligheter att påverka de kommunala verksamheterna och att utveckla medborgar- och brukardialogen. Därför har kvalitetsåtagandena utarbetats i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Genom att tydliggöra kvalitetsnivåerna på kommunens tjänster och att åtgärda eventuella brister, bidrar kvalitetsåtagandena till att utveckla verksamheterna och att skapa förtroende för kommunens verksamheter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?