Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Gymnasienämnden

Gymnasienämnden ansvarar för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors.

Gymnasienämnden upphör

Från och med 1 juli ansvarar barn- och utbildningsnämnden för verksamheterna som tidigare hanterats av gymnasienämnden.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från fullmäktiges och gymnasienämndens mål och styrmått och konkretiseras inom varje skolenhet genom verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Gymnasienämnden träffar rektorer årligen för uppföljning av kvalitetsarbetet i respektive skolenhet.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få hos skolförvaltningens kansli, telefon 0586-610 92.

Sammanträdesdatum 2021

  • 19 februari
  • 19 mars
  • 16 april
  • 11 maj
  • 8 juni
  • 24 september
  • 22 oktober
  • 19 november
  • 17 december

Sammanträdena börjar klockan 08.30, utom den 8 juni då mötet startar 13.00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?