Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar ärenden som rör:

 • Fysisk planering av mark
 • Lantmäterimyndighet
 • GIS-teknik (geografiskt informationssystem)
 • Adresser
 • Lägenhetsregister
 • Ortnamn och namnvård
 • Fastighetsrättslig rådgivning
 • Övergripande miljöfrågor och miljösamordning
 • Kommunägda byggnader, mark, gator, gång- och cykelvägar
 • Lokalförsörjning
 • Trafiksäkerhetsåtgärder
 • Parkeringsreglering
 • Naturvård
 • Vattenvård

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via samhällsbyggnadsnämndens kansli, telefon 0586-615 54.

Sammanträdesdatum 2022

 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 8 juni
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 22 november
 • 14 december

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder tisdagar klockan 13.00. (undantaget möte i juni och december som är onsdagar)

Hjälpte informationen på denna sida dig?