Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar ärenden som rör:

 • Fysisk planering av mark
 • Lantmäterimyndighet
 • GIS-teknik (geografiskt informationssystem)
 • Adresser
 • Lägenhetsregister
 • Ortnamn och namnvård
 • Fastighetsrättslig rådgivning
 • Övergripande miljöfrågor och miljösamordning
 • Kommunägda byggnader, mark, gator, gång- och cykelvägar
 • Lokalförsörjning
 • Trafiksäkerhetsåtgärder
 • Parkeringsreglering
 • Naturvård
 • Vattenvård

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via samhällsbyggnadsnämndens kansli, telefon 0586-615 54.

Sammanträdesdatum 2021

 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 15 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 13.00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?