Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga - tillsammans får vi Karlskoga att växa

Nu drar arbetet med Karlskogas vision igång på allvar. Nu hjälps vi år att göra Karlskoga ännu mer välkomnande, klokt och innovativt!

- Tillsammans ska vi göra vår vision till verklighet och göra Karlskoga attraktivt för både nya och befintliga invånare, säger Johan Harryson, kommundirektör.

Visionen ger en gemensam riktning för Karlskoga som plats och målet är att alla som bor, lever och verkar i Karlskoga ska känna till visionen och vara med och bidra till att den nås.

- Jag tänker mig att idrottsklubbarna samlas och jobbar med hur vi kan förankra visionen hos oss! Och vi syns ju när vi är på matcher runt om i Sverige och även i Europa och USA, och då kan vi också göra insatser för att synas och visa upp Karlskogas vision, säger Olle Öijen, Bats Karlskoga.

Visionen skapades utifrån ett brett arbete med bland annat omvärldsbevakning och samtal med flera referensgrupper i Karlskoga - så som föreningslivet, näringslivet, pensionärer och ungdomar, om hur vi är och hur vi vill vara i framtiden.

Eftersom visionen är framtagen för hela Karlskoga som plats kan alla vara med bidra:

- I denna föränderliga värld behöver vi som organisation vara innovativa och nytänkande hela tiden, inte minst för att hitta nya sätt att knyta kontakter och få människor att träffas. Jag tänker att vi måste börja anamma visionen i vår retorik. Ord är makt! Det bli en styrka att vi alla lyfter fram och berätta om hur vi jobbar för att vara välkomnande och så vidare! säger Henrik Lindstedt, Möckelnföretagen.

- Och sedan är utmaningen att gå från ord till handling för att göra skillnad i vardagen. Hör gärna av er till oss för att berätta hur just du och ni kan vara med och jobba för ett ännu mer välkomnande, klokt och innovativt Karlskoga, säger Johan Harryson.

- För att en ny klasskamrat ska känna sig välkommen kan man till exempel hjälpa den med matten, fråga var dom kommer ifrån och om dom har några syskon och skoja med dom. För att jobba på ett klokt och smart sätt borde vi ha en städdag varje vecka där klasserna turas om att städa på skolgården, sägerZelma Svedberg, 9 år, Bråtenskolan.

Det här är visionen:

Vi är Karlskoga – den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som bor, lever och verkar i Karlskoga vår vision till verklighet.

Välkomnande Karlskoga

  • I vårt Karlskoga möter vi människor på ett fördomsfritt, vänligt och äkta vis. Vi är en trygg kommun, där tillit och omsorg om varandra är en självklar del av vår vardag och identitet. Karlskoga är en trivsam och säker kommun att växa upp, bo och åldras i. Vi är en välkomnande stad med attraktiva och tillgängliga boende-, handels- och livsmiljöer.
  • Närheten till vacker natur och ett rikt kultur- och föreningsliv ger en meningsfull och skön vardag. I Karlskoga finns roliga aktiviteter och upplevelser för alla åldrar och intressen.
  • Vi har en infrastruktur som underlättar tillgängligheten för invånare, besökare och näringsliv.

Kloka Karlskoga

  • Karlskoga är den kloka kommunen som bygger samhället på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt utan att äventyra kommande generationers behov. All utveckling vilar på dessa tre hållbarhetsperspektiv, vilket gör Karlskoga till ett hållbart och klimatsmart föredöme.
  • Vi är en inkluderande kommun präglad av gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns likvärdiga möjligheter för alla människor oavsett förutsättning, bakgrund och kön.
  • Vi är en klok och drivande part i våra olika nätverk och samarbeten, från lokalt till globalt. Vi drar nytta av vårt geografiskt strategiska läge.

Innovativa Karlskoga

  • Här finns ett brett och välmående näringsliv där våra högteknologiska industriföretag befäster sin världsledande ställning. Karlskoga är den självklara platsen för banbrytande forskning och utveckling av ny teknik.
  • Vi har en kreativ skola av hög klass där varje barn och studerande stimuleras att utveckla sin fulla potential. I det offensiva arbetet med kompetensförsörjning och livslångt lärande drar vi fördel av närheten till två universitet. I Karlskoga har vi spännande idéer, talanger och goda förebilder.


Kontaktuppgifter

Namn: Johan Harryson

Titel: Kommundirektör

E-post: johan.harryson@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-61421

Mobilnummer: 070-4161421