Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Mycket högt betyg i företagsklimat för Karlskoga kommun

Karlskoga kommun satsar på näringslivet och uppmärksammans nu för sina fina resultat gällande Nöjd Kund Index! Karlskoga Kommun får som en av åtta kommuner i hela Sverige över betyg 70 på samtliga områden som mäts!

Kalle Selander, näringslivschef

Kalle Selander, näringslivschef

- Vi är så otroligt nöjda och stolta över hur medarbetarna på myndighetssidan lyckas erbjuda så hög servicenivå till våra företag inom alla sex områden som blivit bedömda, säger Kalle Selander, näringslivschef I Karlskoga Kommun.

Resultatet i undersökningen baseras på de svar företagare i Karlskoga lämnat i den enkät som årligen skickas ut av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA).

Karlskoga tilldelas ett SBA-diplom för de fina resultaten och kommer att uppmärksammas på SBA:s NKI-konferens som hålls idag.

Karlskoga kommuns totala NKI-värde är 78. Värdet gör att Karlskoga kommun placerar sig på plats 34 av 181 deltagande kommuner i Sverige. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För år 2020 har även området upphandling tillkommit.

- Väldigt roligt och väldigt viktigt för våra företagare att få den här fina servicen, säger Henrik Lindstedt, verksamhetsledare Möckelnföretagen.

- Vi siktar naturligtvis på att komma ännu högre, vi är superbra men vi kan bli ännu bättre, avslutar Selander.

Kontaktuppgifter

Namn: Karl Selander

Titel: Näringslivschef

E-post: karl.selander@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-61495

Mobilnummer: 073-7655627