Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsens ordförande i samtal med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel

Kronprinsessparet på en bilddkärm och kommunstyrelsens ordförande Tony Ring (M) står brevid.

Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel och kommunstyrelsens ordförande Tony Ring (M) möttes i ett digitalt samtal under måndagen den 10 maj.

I måndags mötte kommunstyrelsens ordförande Tony Ring (M) Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i ett digitalt samtal.

- Det var Kronprinsessparet som via hovet bjöd in till samtalet. De ville höra hur Karlskoga hanterat Coronapandemin men också ta del av situationen i stort för kommunen, säger Tony Ring.

Under samtalet berättade han om det framgångsrika arbete som Karlskoga kommun genomfört under pandemin. Han lyfte särskilt kommunens medarbetare och inte minst alla dem som arbetar på socialförvaltningen.

- De har arbetat föredömligt framåtsyftade under hela pandemins gång och redan i januari 2020 bevakade medarbetare utveckling av det som kom att bli en pandemi, långt innan de flesta kunde förutse vilken framfart och vilka effekter viruset skulle få. Jag är så stolt och tacksam över kommunens kloka och kompetenta medarbetare, säger Tony Ring.

Ring framhöll hur Karlskoga kommun utgör ett positivt exempel för många av Sveriges kommuner. Detta gäller såväl begränsning av smittspridning i kommunens verksamheter som i arbetet med trygghet för brukare och närstående. Det yttersta beviset för att Karlskoga lyckats väldigt bra med hanteringen av pandemin är att det inte går att påvisa någon överdödlighet i kommunen under 2020.

- Vi har under den här tiden också lyckats bibehålla inte bara det mest basala i vård- och omsorgsarbetet utan våra medarbetare har trots läget sett till att våra äldre på de kommunala vård- och omsorgsboendena fått ta del av Coronaanpassade sociala aktiviteter i sin vardag, berättar Ring.

Ring lyfte även exempel på olika åtgärder som syftade till att underlätta för det lokala näringslivet, såsom avgiftsfri parkering, presentkort till personalen i kommunen samt olika uppskov och slopande av avgifter för näringslivet.

Givetvis blev det en stund över att prata racing också och Kronprinsessparet har besökt Gelleråsbanan vid ett flertal tillfällen. Sammantaget var det ett trevlig och avslappnat samtal där Ring framhöll vikten av medarbetarnas utmärkta insats för de goda resultaten under pandemin. Avslutningsvis hälsade kronprinsessparet till kommunens anställda och alla medborgare i Karlskoga.

Kontaktuppgifter

Namn: Tony Ring

Titel: Kommunstyrelsens ordförande

E-post: tony.ring@karlskoga.se

Mobilnummer: 070-890 99 99