Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Betesdjuren är på plats i Fisksjön!

Betesdjur har varit ett stående inslag i Fisksjöns naturreservat sedan många år - och nu är de tillbaka för ännu en säsong.

- Det är tack vare betesdjuren som markerna runt Fisksjön hålls öppna, vilket är en förutsättning för att fåglarna på strandängarna ska trivas, säger Oscar Säwström.

I Fisksjöns naturreservat finns vandringsleder, fågeltorn och rastplatser för att alla som vill ska kunna ta del av det vackra området. En del vandringsleder går igenom beteshagen. Betesdjuren är vana vid människor och är lugna, men kan reagera på en lösspringade hund så det är viktigt att alla hundar hålls kopplade.

- Vill man inte riskera att möta betesdjuren kan man välja vandringsleden som går runt hagen, tipsar Oscar Säwström.

I området finns även parkeringsplatser, vandringsleder och utkiksplatser som är tillgänglighetsanpassade för personer med till exempel rullstol eller permobil.

- En kikare kan vara bra om man vill ta del av något ute i strandängen eller i sjön för det är inte tillåtet att gå ut i de öppna markerna under häckningssäsong. Vi vill undvika att störa fåglarna som många gånger häckar direkt på marken. Håller man sig på lederna och i fågeltornen går det bra, fortsätter han.

Kommunen fortsätter utveckla naturreservatet Fisksjön med satsningar för både naturen och för besökare, till exempel med förbättringar för lederna, informationsskyltar, ytterligare betesmarker, återkommande röjningar, med mera.

Fisksjön är utpekat som Natura 2000-område framförallt för sina värden för fågellivet.

- Det är roligt att vi har ett så fint och viktigt reservat i Karlskoga och att det dessutom med sitt läge och de insatser vi gjort är enkelt att besöka, säger Oscar Säwström.

Kontaktuppgifter

Namn: Oscar Säwström

Titel: Kommunbiolog

E-post: oscar.sawstrom@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-61936