Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu gör vi mer än att #snackaomtrygghet!

I slutet av maj körde kommunen kampanjen #snackaomtrygghet – och som det har snackats! Ungefär 700 synpunkter som rör hur karlskogaborna vill att kommunen förbättrar tryggheten har på olika sätt lämnats in.

- De insamlade synpunkterna ger oss tydlig bild av hur kommuninvånarna vill att Karlskoga kommun ska prioritera för att upplevas som tryggare, säger Cecilia Ljung, folkhälsochef och samordnare för EST

EST står för effektiv samordning för trygghet och är samverkan mellan Karlskoga kommun, Polisen, Bergslagens räddningstjänst, Karlskogahem och Karlskoga energi och miljö.

Flera tunnlar har kommit upp som platser som upplevs som otrygga. Redan nu har flera fått en bättre belysning och i Sandviken finns ett par tunnlar som nu under sommaren målas med ljusare färg för att förbättra den upplevda tryggheten.

- Vi vet att tunnlar generellt bidrar till en otrygg känsla och det är alltid en utmaning - sen kommer vi definitivt göra det som är möjligt med till exempel belysning, röjning och skapa förutsättning för att minska nedskräpning så att staden känns ren och fin och därmed tryggare, säger Charlotta Björkman, enhetschef på samhälle och serviceförvaltningen.

En tunnel som kommit upp ett flertal gånger är den som går mellan centrum och Bregårdsskolan. Den upplevs bland annat som mörk, men också längden på den gör att den känns otrygg.

- Vi ser att den behöver prioriteras och arbetet med att undersöka vad som kommunen kan göra har redan inletts, säger Charlotta Björkman.

Just gällande den tunneln krävs också en dialog med Trafikverket eftersom den går under E18.

Under kampanjveckorna stod bland annat personer från Karlskogas EST-grupp på Alfred Nobels torg samt på Skranta torg och pratade med förbipasserande om deras upplevda trygghet.

- Det var generellt positiva möten på båda torgen, de som stannade till och pratade kände sig överlag trygga i Karlskoga, sen kom det såklart in synpunkter på otrygga platser som kommuninvånare vill vända till trygga platser, säger Cecilia Ljung.

Annat som redan nu pågår är en satsning med olika aktiviteter för barn och unga under sommaren, samt att se över hur medarbetarbetare från våra olika aktörer kan bli ännu mer synliga när de är ute och arbetar eller genomför trygghetsinsatser.

- För till exempel polis och räddningstjänst är det ju redan löst, i och med uniformer och bilar som är tydligt stripade så syns det när de är på plats. För kommunanställda kan det istället vara så enkelt som plagg i en synlig färg och med tydlig logotyp, säger Cecilia Ljung.

Karlskoga kommun kommer också behålla den karta, kallad trygghetskartan, som användes som ett av flera sätta att samla in synpunkter.

- Det ska vara enkelt att även i framtiden rapportera in platser som upplevs som otrygga och som kan utgöra en källa för fortsatt information från kommuninvånare och besökare, säger Charlotta Björkman.

Kontaktuppgifter

Namn: Cecilia Ljung

Titel: Hållbarhetsch social

E-post: cecilia.ljung@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-62243