Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Flextrafiken i Karlskoga kommer troligtvis förlängas

Flextrafiken i Karlskoga har under tre år drivits som ett gemensamt projekt av Region Örebro län och Karlskoga kommun, ett projekt som egentligen skulle avslutas nu i augusti. Kommunstyrelsen kommer den 31 augusti dock att ta ställning till ett förslag om förlängning.

- Vi vill nu förlänga flextrafiken i två månader för att ge utrymme att utreda hur vi i Karlskoga kan ge våra medborgare bästa tänkbara service samtidigt som vi har den ekonomiska aspekten i åtanke, säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet att inte fortsätta med flextrafiken kom när Region Örebro län tvingades att genomföra besparingar i kollektivtrafiken.

Målsättningen när projektet inleddes var att flextrafiken skulle permanentas som en del av regionens reguljära trafikutbud. I och med den ekonomiska situation som Region Örebro län står inför med stora besparingskrav finns det för deras del ingen möjlighet att fortsätta med trafiken. Karlskoga kommun vill nu se över olika möjligheter för att även i fortsättningen kunna ge medborgarna en god service.

- Det kan finnas flera vägar framåt och en viktig faktor att ta reda på är på vilket sätt flextrafiken avlastar färdtjänsten. En annan möjlighet kan vara att övertyga regionen om en lokal anpassning av den så kallade Närtrafiken som är tänkt att starta under hösten. Oavsett måste vi vända på alla stenar för att hitta en möjlig lösning och reda ut vilka konsekvenser olika beslut kommer att få, avslutar Tony Ring.

Kontaktuppgifter

Namn: Tony Ring

Titel: Kommunstyrelsens ordförande

E-post: tony.ring@karlskoga.se

Mobilnummer: 070-890 99 99