Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Första temaveckan för projekt Nätpolarna i Karlskoga

Nätpolarna Karlskoga har genomfört en anonym inventering i Karlskogas grundskolor, med över 1300 svarande, och den första tema- och utbildningsveckan för alla skolor genomförs under vecka 41.

Temaveckan, som nu genomförs digitalt, är uppdelad i format för samtliga grundskoleelever årskurs 3–9, skolornas medarbetare samt vårdnadshavare.

Nätpolarna i Karlskoga är ett treårigt projekt där en av de centrala delarna är de temaveckor som genomförs under samtliga terminer, med olika teman, föreläsare och kompetent expertis.

I anslutning till projektet kommer Örebro Universitet, i egen regi men i samarbete med Nätpolarna Karlskoga, genomföra enkäter vid tre tillfällen för att kunna göra en kvalitativ utvärdering av projektet och dess måluppfyllelse.

För att ytterligare säkra resultaten i utvärderingen kommer Kristinehamns kommun att användas som referenskommun. Där genomförs samma enkäter vid samma tidpunkter för att kunna jämföra effekten av Nätpolarnas aktivitet mot en kommun som inte genomför projektet.

Örebro Universitets arbete med utvärdering, fokusgrupper och andra delar finansieras av universitetet och genomförs under ledning av Terese Glatz tillsammans med Camilla Pettersson. Glatz, docent i psykologi, med gedigen erfarenhet av kvalitativa enkäter och utvärderingar och Pettersson, fil dr i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare på Region Örebro län kring välfärd och folkhälsa. De har tidigare arbetat tillsammans på området.

Kontaktuppgifter

Namn: Niclas Lagerstam

Titel: Projektledare

E-post: niclas.lagerstam@karlskoga.se

Mobilnummer: 070-510 57 17