Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny förskollärarutbildning på distans hos Lärcentrum Karlskoga

Karlstads universitet fattade den 11 oktober 2021 ett beslut om att Lärcentrum Karlskoga, som är en del av Vuxnas lärande, kommer att få en ny förskollärarutbildning på distans förlagd till Karlskoga.

Förskollärarutbildningen med start vårterminen 2023 omfattar 210 högskolepoäng. Förutom Karlskoga fick följande orter utbildningen: Säffle, Hagfors, Sunne, Nyköping, Norrtälje, Strömstad, Lidköping, Mariestad samt Mark.

Lärcentrum Karlskogas verksamhet bedrivs i Kunskapens hus, Värmlandsvägen 23. I lokalerna har studenterna tillgång till sändningsutrustning, studieytor samt möjlighet att genomföra tentamen.

Universitetets beslut om vilka lärcentrum/orter som får utbildningar bygger på regionens prioriteringar, geografisk fördelning, tidigare genomförande, förstahandssökande, befolkningsunderlag, klustersamverkan, teknisk kompetens, utrustning, kvalitet, stabilitet samt förmåga att rekrytera studenter.

Lärcentrum Karlskogas samarbete med Karlstads universitet har pågått under många år och för närvarande pågår flera lärarutbildningar på distans i Lärcentrum Karlskogas lokaler. Idag har 74 studerande Lärcentrum Karlskoga som sin studieort och läser till bland annat förskollärare, grundlärare 4-6 och grundlärare f-3.

Kontaktuppgifter

Namn: Mattias Simonsson

Titel: Administrativ chef Vuxnas lärande

E-post: mattias.simonsson@karlskoga.se

Mobilnummer: 072-148 36 38