Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Releasefest för barns rätt till sin rätt

Karlskoga och Degerfors kommuner har fått fortsatt förtroende fram till 2023 som barnrättskommun i Unicefs namn. Vi behöver bli tydligare i att både fokusera på barnens perspektiv och att ha ett tydligt samarbete över förvaltningarna i de båda kommunerna.

Som ett led i barnrättsarbete har kommunerna genomfört projektet ”Barns rätt till sin rätt”, som syftar till att ge barn kännedom och kunskap om sina rättigheter.

Nu vill vi uppmärksamma arbetet genom en releasfest för en barnrättsfilm och en barnrättsguide som tagits fram inom ramen för projektet. Barn har själva lyft att de vill lära sig om sina rättigheter från andra barn och kommunerna vill fortsätta att lyfta barns röster utifrån barnens egna förutsättningar.

Filmen är tänkt att användas både till barn och vuxna som en utgångspunkt för diskussion utifrån barnets rättigheter. Det är barn från Stråningstorpsskolan i Karlskoga som varit statister och själva fått fundera på frågor utifrån barnkonventionens fyra grundprinciper. Inga vuxna har varit närvarande eller påverkat samtalen! Filmen kan användas både i skolor och i andra verksamheter i kommunen för att påbörja en diskussion om vad vi kan göra för barns rättigheter och hur barn själva tänker kring dessa frågor.

Barnrättsguiden är skapad för att göra barnkonventionen mer konkret och kan vara ett stöd för att få in barnrättsperspektivet i det ordinarie arbetet. Syftet är att öka förståelsen och respekten för, och samtidigt främja och skydda, barnets mänskliga rättigheter. Nu ska kommunernas verksamheter tillsammans omsätta barnkonventionen till verklighet!

 

Kontaktuppgifter

Namn: Hanna Stenfelt Lejondahl

Titel: Barnkonventionsutvecklare

E-post:
hanna.stenfeltlejodahl@karlskoga.se

Mobilnummer: 0586-622 39