Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Statlig satsning på yrkesutbildningar för vuxna

Skolverket har fattat beslut om att tilldela kommunerna i Örebro län 109 000 000 kronor, av sökta 121 000 000 kr, för yrkesvux-utbildningar på gymnasial nivå under 2022.

Genom den regionala samverkan i Örebro län kommer Vuxnas lärande, vuxenutbildningen i Karlskoga och Degerfors kommuner kunna utveckla och utöka yrkesutbildningar för vuxna under 2022 till ett värde av 22 700 000 kronor. Den statliga satsningen och den regionala samverkan mellan kommunerna gör att andelen yrkesutbildningar för vuxna kommer att utökas under 2022.

Inom yrkesvux finns det fem olika statsbidrag som fördelar den statliga satsningen:

  • Statsbidrag Yrkesvux
  • Statsbidrag Lärlingsvux
  • Statsbidrag Yrkesvux kombination
  • Statsbidrag Lärlingsvux kombination
  • Statsbidrag Yrkesförare

Regeringen anser att satsningen på regionalt yrkesvux är en viktig del för att motverka arbetslösheten. Regeringen framhåller att kombinationsutbildningar inom komvux, dvs. utbildningar som kombinerar sfi eller svenska som andraspråk med en gymnasial yrkesutbildning, ofta förkortar vägen till arbete för nyanlända.

Ytterligare statliga satsningar

I budgetförslaget som klubbades igenom i riksdagen 14 december föreslår regeringen ytterligare förstärkning på 1 540 miljoner kronor för regionalt yrkesvux under 2022. Detta utöver den redan beslutade satsningen.

Kontaktuppgifter

Namn: Mattias Simonsson

Titel: Administrativ chef

E-post: mattias.simonsson@karlskoga.se

Mobilnummer: 072-1483638