Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Studentfirande 11 juni 2021

Efter kontakt med smittskydd Örebro län har vi reviderat antal anhöriga vid utspringet på Möckelngymnasiet i Degerfors och Karlskoga.

Avslutningsceremonier med betygsutdelning, stipendier och högtidstal kommer att ske klassvis. Våra studenter kommer också att serveras en studentlunch. Tider för respektive klasser har skickats ut till studenterna.

Studenterna kommer att springa ut klassvis

Studenterna kommer att springa ut klassvis och kommer att kunna tas emot av max två (2) anhöriga.

Elever, personal och anhöriga ska vara symtomfria och hålla ett socialt avstånd under firandet.

Övrig släkt och vänner kan inte komma till skolans område för att se utspringet på avstånd utan kan istället med fördel delta digitalt hemifrån via vår livesändning